Tok skeniranja

Prozor toka skeniranja prikazuje trenutni status skeniranja i informacije o broju pronađenih datoteka koje sadrže zlonamerni kôd.

note

Napomena

Normalno je da neke datoteke, kao što su datoteke zaštićene lozinkom ili datoteke koje isključivo koristi sistem (obično pagefile.sys i određene datoteke evidencije), nije moguće skenirati. Više detalja možete da pronađete u članku baze znanja.

note

Kako da isplanirate sedmično skeniranje računara

Da biste isplanirali redovan zadatak, pročitajte poglavlje Kako da isplanirate sedmično skeniranje računara.

Tok skeniranja – Traka toka pokazuje status objekata koji su već skenirani u poređenju sa objektima koji čekaju na skeniranje. Status toka skeniranja se izvodi iz ukupnog broja objekata koji su uključeni u skeniranje.

Ciljna datoteka – Ime trenutno skeniranog objekta i njegova lokacija.

Pronađene pretnje – Prikazuje ukupan broj skeniranih datoteka, pronađenih i očišćenih pretnji tokom skeniranja.

Pauza – Pauzira skeniranje.

Nastavi – Ova opcija je vidljiva kada je tok skeniranja pauziran. Kliknite na dugme Nastavi da biste nastavili skeniranje.

Zaustavi – Prekida skeniranje.

Pomeraj se u evidenciji skeniranja – Ako je aktivirano, evidencija skeniranja se automatski pomera nadole kako se dodaju nove stavke kako bi najnovije stavke bile vidljive.

note

Napomena

Kliknite na lupu ili strelicu da biste videli detalje o trenutno pokrenutom skeniranju. Možete da pokrenete još jedno, paralelno skeniranje tako što ćete izabrati opcije Skeniraj računar ili Napredna skeniranja > Prilagođeno skeniranje.

SCANNER_MAIN

Radnja nakon skeniranja – Možete da izaberete opcije Ne preduzimaj ništa, Isključi računar, Ponovo pokreni ili Ponovo pokreni ako je potrebno u padajućem meniju Radnja nakon skeniranja. Radnje Spavanje ili Hibernacija su dostupne u zavisnosti od podešavanja operativnog sistema za napajanje i spavanje na računaru ili u zavisnosti od dostupnih funkcija računara/laptopa. Izabrana radnja će se pokrenuti nakon što se završe sva pokrenuta skeniranja. Kada izaberete Isključi računar, u prozoru dijaloga za potvrdu isključivanja će se prikazati odbrojavanje od 30 sekundi (kliknite na Otkaži da biste deaktivirali zahtevano isključivanje). Pogledajte Napredne opcije skeniranja da biste saznali više.