Pokretanje prilagođenog skeniranja

Možete da koristite korisničko skeniranje da biste skenirali radnu memoriju, mrežu ili određene delove diska, umesto ceo disk. Da biste to uradili, izaberite Napredna skeniranja > Prilagođeno skeniranje i izaberite opciju iz padajućeg menija GEAR > Ciljevi skeniranja ili izaberite određene ciljeve iz strukture (stabla) fascikli.

Padajući meni Ciljevi skeniranja omogućava vam da izaberete unapred definisane ciljeve skeniranja.

Prema postavkama profila – Bira ciljeve podešene u izabranom profilu skeniranja.

Prenosivi medijum – Bira diskete, USB uređaje za skladištenje, CD/DVD.

Lokalne disk jedinice – Bira sve sistemske čvrste disk jedinice.

Mrežne disk jedinice – Bira sve mapirane disk jedinice.

Prilagođeni izbor – Otkazuje sve prethodne izbore.

Struktura (stabla) fascikli takođe sadrži određene ciljeve skeniranja.

Radna memorija – Skenira sve procese i podatke koje trenutno koristi radna memorija.

Sektori za pokretanje sistema/UEFI – Skenira sektore za pokretanje sistema i UEFI na prisustvo malvera. Pročitajte više o UEFI skeneru u rečniku.

WMI baza podataka – Skenira celu Windows Management Instrumentation (WMI) bazu podataka, sve prostore za imena, sve instance klasa i sva svojstva. Traži reference za zaražene datoteke ili malvere ugrađene kao podaci.

Registar sistema – Skenira ceo registar sistema, sve ključeve i podključeve. Traži reference za zaražene datoteke ili malvere ugrađene kao podaci. Pri čišćenju otkrivenih stavki, referenca ostaje u registru kako bi se osiguralo da se ne izgube važni podaci.

Da biste brzo otišli do cilja skeniranja ili dodali ciljnu fasciklu ili datoteke, unesite ciljni direktorijum u prazno polje ispod liste fascikli.

note

Kako da isplanirate sedmično skeniranje računara

Da biste isplanirali redovan zadatak, pročitajte poglavlje Kako da isplanirate sedmično skeniranje računara.

SCAN_CUSTOM

Možete da konfigurišete parametre čišćenja za skeniranje u okviru opcije Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Skeniranje na zahtev > ThreatSense parametri > Čišćenje. Da biste pokrenuli skeniranje bez radnje čišćenja, izaberite opciju Skeniraj bez čišćenja. Istorija skeniranja se čuva u evidenciju skeniranja.

Kada izaberete opciju Zanemari izuzetke, datoteke sa oznakama tipa datoteke koje su prethodno bile izuzete iz skeniranja će sada biti skenirane bez izuzetka.

U padajućem meniju Profili skeniranja možete da odaberete profil koji će se koristiti tokom skeniranja određenih ciljeva. Podrazumevani profil je Smart skeniranje. Postoje još tri unapred definisana profila skeniranja pod imenom Duboko skeniranje, Skeniranje kontekstualnog menija i Skeniranje računara. Ovi profili skeniranja koriste različite ThreatSense parametre. Dostupne opcije su opisane u okviru menija Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Skeniranje malvera > Skeniranje na zahtev > ThreatSense parametri.

Izaberite opciju Skeniraj da biste izvršili skeniranje sa prilagođenim parametrima koje ste podesili.

Opcija Skeniraj kao administrator vam omogućava da izvršite skeniranje u okviru administratorskog naloga. Kliknite na ovu stavku ako trenutni korisnik nema privilegije za pristup datotekama koje želite da skenirate. Ovo dugme nije dostupno ako trenutni korisnik ne može da poziva UAC operacije kao administrator.

note

Napomena

Možete da pregledate evidenciju skeniranja računara kada se skeniranje završi tako što ćete kliknuti Prikaži evidenciju.