Dodavanje ili uređivanje izuzetaka iz određivanja performansi

Ovaj prozor dijaloga isključuje određenu putanju (datoteku ili direktorijum) za ovaj računar.

note

Ručni izbor ili unošenje putanje

Da biste odabrali odgovarajuću putanju, kliknite na ... polju Putanja.

Kada ručno unosite putanju, pogledajte u nastavku još primera formata za izuzimanje.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Možete da upotrebite džoker znakove da biste izuzeli grupu datoteka. Znak pitanja (?) predstavlja jedan znak, dok zvezdica (*) predstavlja nisku sa nula ili više znakova.

example

Format izuzetaka

Ako želite da izuzmete sve datoteke i potfascikle u nekoj fascikli, otkucajte putanju ka toj fascikli i upotrebite masku *

Ako želite da izuzmete samo .doc datoteke, upotrebite masku *.doc

Ako ime izvršne datoteke sadrži određeni broj znakova (i oni se razlikuju), a vi znate samo prvi (na primer, „D“), upotrebite sledeći format:
D????.exe (znakovi pitanja zamenjuju ostale znakove koji nedostaju ili su nepoznati)

Primeri:

C:\Tools\* – Putanja mora da se završava obrnutom kosom crtom (\) i zvezdicom (*) da bi se označilo da je to fascikla i sav sadržaj fascikle (datoteke i potfascikle) koji će biti izuzeti.

C:\Tools\*.* – isto ponašanje kao C:\Tools\*

C:\Tools – fascikla Tools se ne izuzima. S tačke gledišta skeniranja, Tools može da bude i ime datoteke.

C:\Tools\*.dat – ovo izuzima .dat datoteke u fascikli Tools.

C:\Tools\sg.dat – ovo izuzima ovu određenu datoteku koja se nalazi tačno na toj putanji.

example

Sistemske promenljive u izuzecima

Možete da koristite sistemske promenljive kao što je %PROGRAMFILES% da biste definisali izuzetke skeniranja.

Da biste izuzeli fasciklu sa programskim datotekama pomoću ove sistemske promenljive, upotrebite putanju %PROGRAMFILES%\* (ne zaboravite da dodate obrnutu kosu crtu i zvezdicu na kraju putanje) kada dodajte izuzetke.

Da biste izuzeli sve datoteke i fascikle u poddirektorijumu %PROGRAMFILES%, upotrebite putanju %PROGRAMFILES%\izuzeti_direktorijum\*

hmtoggle_plus0 Proširite listu podržanih sistemskih promenljivih

important

Džoker znakovi u sredini putanje nisu podržani

Korišćenje džoker znakova u sredini putanje (na primer C:\Tools\*\Data\file.dat) može da funkcioniše, ali zvanično nije podržano za stavke izuzete iz određivanja performansi. Pogledajte sledeći članak baze znanja da biste saznali više.

Kada koristite izuzimanja otkrivenih stavki ne postoje ograničenja za korišćenje džoker znakova u sredini putanje.

example

Redosled izuzetaka

Nema opcija za podešavanje nivoa prioriteta za izuzimanje pomoću gornje/donje dugmadi.

Kada skener upari prvo primenjivo pravilo, drugo primenjivo pravilo se neće procenjivati.

Što ima manje pravila, to su performanse skeniranja bolje.

Izbegavajte kreiranje istovremenih pravila.