Zaštita na internetu

Konfiguraciju Veba i e-pošte možete da pronađete u oknu Podešavanje, tako što ćete izabrati opciju Zaštita na internetu. Odatle možete da pristupite detaljnijim postavkama programa.

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module zaštite, kliknite na MODULE_ENABLED.

warning

Upozorenje

Isključivanje modula zaštite može smanjiti nivo zaštite računara.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Kliknite na opciju GEAR da biste otvorili postavke zaštite za Veb/e-poštu/anti-phishing u naprednom podešavanju.

Mogućnost povezivanja sa Internetom je standardna funkcija na ličnim računarima. Nažalost, Internet je postao glavno sredstvo za prenošenje zlonamernog koda. Zbog toga je veoma važno da dobro razmislite o postavkama Zaštite pristupa Vebu.

Zaštita klijenta e-pošte obezbeđuje kontrolu nad komunikacijama putem e-pošte primljene preko POP3(S) i IMAP(S) protokola. Pomoću programskog dodatka za klijenta e-pošte, ESET NOD32 Antivirus obezbeđuje kontrolu nad svim komunikacijama preko klijenta e-pošte.

Anti-Phishing zaštita vam omogućava da blokirate Veb stranice za koje se zna da šire phishing sadržaj. Preporučujemo da ostavite Anti-Phishing zaštitu aktiviranu.