Evidencija skeniranja računara

Kada se završi skeniranje, otvara se Evidencija skeniranja računara sa svim relevantnim informacijama o određenom skeniranju. Evidencija skeniranja vam pruža informacije kao što su:

Verzija mašine za otkrivanje

Datum i vreme pokretanja

Lista skeniranih diskova, fascikli i datoteka

Ukupno vreme skeniranja

Broj skeniranih objekata

Broj pronađenih stavki

Vreme završetka

Ukupno vreme skeniranja

 

Da biste pronašli prethodne evidencije skeniranja, u glavnom prozoru kliknite na Alatke > Datoteke evidencije. U padajućem meniju izaberite Skeniranje računara i kliknite dva puta na željeni zapis.

SCAN_LOG

Izaberite ikonu prekidača MODULE_INACTIVE Filtriranje da biste otvorili prozor Filtriranje evidencije u kom možete da suzite pretragu prema prilagođenim kriterijumima. Da biste videli kontekstualni meni, kliknite desnim tasterom miša na određenu stavku evidencije:

Radnja

Upotreba

Filtriraj iste zapise

Aktivira filtriranje evidencije. Evidencija prikazuje samo zapise iste kao i izabrani.

Filter...

Ova opcija otvara prozor Filtriranja evidencije i omogućava vam da definišete kriterijume za određene stavke evidencije. Prečica: Ctrl+Shift+F

Aktiviraj filter

Aktivira podešavanja filtera. Kada prvi put aktivirate filter, morate da definišete podešavanja i otvara se prozor za Filtriranje evidencije.

Deaktiviraj filter

Isključuje filter (kao i klik na prekidaču ispod).

Kopiraj

Kopira istaknute zapise u ostavu. Prečica: Ctrl+C

Kopiraj sve

Kopira sve zapise u prozoru.

Izvezi...

Izvozi istaknute zapise iz ostave u XML datoteku.

Izvezi sve...

Ova opcija izvozi sve zapise sa prozora u XML datoteku.

Opis otkrivene stavke...

Otvara ESET enciklopediju pretnji koja sadrži detaljne informacije o opasnostima i simptomima istaknutih infiltracija.