Skeniranje računara

Skeniranje na zahtev je važan deo rešenja za zaštitu od virusa. Koristi se za skeniranje datoteka i fascikli na računaru. Sa bezbednosne tačke gledišta, od suštinske važnosti je da se skeniranja računara obavljaju redovno, kao deo rutinskih bezbednosnih mera, a ne samo kada se sumnja na zarazu. Preporučujemo da obavljate redovno dubinsko skeniranje sistema da biste otkrili viruse koje zaštita sistema datoteka u realnom vremenu nije otkrila kada su upisani na disk. To može da se dogodi ako je zaštita sistema datoteka u realnom vremenu deaktivirana u tom trenutku, ako je mašina za otkrivanje zastarela ili datoteka nije otkrivena kao virus kada je sačuvana na disk.

SCANNER_MAIN

Dostupna su dva tipa Skeniranja računara. Skeniraj računar brzo skenira sistem bez potrebe za navođenjem parametara skeniranja. Prilagođeno skeniranje (u okviru opcije „Napredno skeniranje“) vam omogućava da izaberete jedan od unapred definisanih profila skeniranja osmišljenih za ciljanje određenih lokacija, a omogućava vam i da odaberete određene ciljeve skeniranja.

Pogledajte odeljak Tok skeniranja da biste pronašli više informacija o procesu skeniranja.

note

Napomena

Prema podrazumevanim postavkama, ESET NOD32 Antivirus pokušava automatski da očisti ili ukloni otkrivene stavke pronađene tokom skeniranja računara. U nekim slučajevima, ako nije moguće izvršiti nijednu radnju, primićete interaktivno upozorenje i morate da izaberete radnju za čišćenje (na primer, uklanjanje ili zanemarivanje). Da biste promenili nivo čišćenja i dobili detaljnije informacije, pogledajte odeljak Čišćenje. Da biste pregledali prethodna skeniranja, pogledajte odeljak Datoteke evidencije.

ICON_SCAN Skenirajte računar

Opcija skeniranja računara vam omogućava da brzo pokrenete skeniranje računara i da očistite zaražene datoteke bez potrebe za intervencijom korisnika. Prednost opcije skeniranja računara je u tome što se njome jednostavno rukuje i što ne zahteva detaljnu konfiguraciju skeniranja. Ovaj način skeniranja proverava sve datoteke na lokalnim disk jedinicama i automatski čisti ili briše otkrivene infiltracije. Nivo čišćenja se automatski postavlja na podrazumevanu vrednost. Detaljnije informacije o tipovima čišćenja potražite u odeljku Čišćenje.

Datoteku ili fasciklu možete i ručno da skenirate pomoću funkcije Skeniranja prevlačenjem i otpuštanjem tako što ćete kliknuti na datoteku ili fasciklu, pomerati pokazivač do označenog polja dok držite taster miša pritisnutim, a potom ga otpustiti. Nakon toga, aplikacija se pomera u prednji plan.

U okviru naprednog skeniranja su dostupne sledeće opcije skeniranja:

ICON_CUSTOM_SCAN Prilagođeno skeniranje

Prilagođeno skeniranje vam omogućava da odredite parametre skeniranja, kao što su ciljevi i metodi skeniranja. Prednost prilagođenog skeniranja jeste mogućnost detaljne konfiguracije parametara. Kliknite na zupčanik da biste podesili parametre. Konfiguracije možete da sačuvate u profilima skeniranja koje definiše korisnik, a to može da bude korisno ako se ponavlja skeniranje sa istim parametrima.

ICON_REMOVABLE_SCAN Skeniranje prenosivih medijuma

Slično opciji skeniranja računara – brzo pokreće skeniranje prenosivog medijuma (kao što su CD/DVD/USB) koji je trenutno povezan sa računarom. Ovo može da bude korisno kada povezujete USB uređaj sa računarom i želite da skenirate njegov sadržaj u potrazi za malverom i ostalim potencijalnim pretnjama.

Ovaj tip skeniranja možete da pokrenete i tako što ćete izabrati opciju Prilagođeno skeniranje, a zatim opciju Prenosivi medijum u padajućem meniju Ciljevi skeniranja i kliknuti na dugme Skeniraj.

ICON_REPEAT_SCAN Ponavljanje poslednjeg skeniranja

Omogućava vam da brzo pokrenete prethodno izvršeno skeniranje koristeći iste postavke.

Možete da izaberete opcije Ne preduzimaj ništa, Isključi računar, Ponovo pokreni ili Ponovo pokreni ako je potrebno u padajućem meniju Radnja nakon skeniranja. Radnje Spavanje ili Hibernacija su dostupne u zavisnosti od podešavanja operativnog sistema za napajanje i spavanje na računaru ili u zavisnosti od dostupnih funkcija računara/laptopa. Izabrana radnja će se pokrenuti nakon što se završe sva pokrenuta skeniranja. Kada izaberete Isključi računar, u prozoru dijaloga za potvrdu isključivanja će se prikazati odbrojavanje od 30 sekundi (kliknite na Otkaži da biste deaktivirali zahtevano isključivanje). Pogledajte Napredne opcije skeniranja da biste saznali više.

note

Napomena

Preporučujemo da skeniranje računara pokrećete najmanje jednom mesečno. Skeniranje se može konfigurisati kao planirani zadatak u meniju Alatke > Planer. Kako da isplaniram sedmično skeniranje računara?