Traka sa alatkama programa Outlook Express i Windows pošta

Zaštita programa Outlook Express i Windows pošta funkcioniše kao dodatni modul. Kada se instalira ESET NOD32 Antivirus, ova traka koja sadrži opcije zaštite od virusa/ biće dodata u Outlook Express ili u Windows poštu:

ESET NOD32 Antivirus – Dvostruki klik na ikonu otvara glavni prozor programa ESET NOD32 Antivirus.

Ponovo skeniraj poruke – Omogućava vam da ručno pokrenete proveru e-pošte. Možete da navedete poruke koje će biti proverene i možete da aktivirate ponovno skeniranje primljene e-pošte. Više informacija potražite u članku Zaštita klijenta e-pošte.

Podešavanje skenera – Prikazuje opcije podešavanja zaštite klijenta e-pošte.

Korisnički interfejs

Prilagodi izgled – Izgled trake sa alatkama može da se izmeni za klijenta e-pošte. Opozovite izbor opcije za prilagođavanje izgleda nezavisno od parametara programa za e-poštu.

Prikaži tekst – Prikazuje opise za ikone.

Tekst sa desne strane – Opisi opcija se sa dna premeštaju na desnu stranu ikona.

Velike ikone – Prikazuje velike ikone za opcije menija.