Ikona na sistemskoj paleti

Neke od najvažnijih opcija podešavanja i funkcija dostupne su u glavnom meniju programa kada kliknete desnim tasterom miša na ikonu TRAY_ICON.

MENU

Pauziraj zaštitu – Prikazuje dijalog za potvrdu koji deaktivira Mašinu za otkrivanje, koja štiti od zlonamernih napada na sistem kontrolisanjem datoteka, veba i komunikacije putem e-pošte.

Padajući meni Vremenski interval označava vremenski period tokom kog će zaštita biti deaktivirana.

MENU_TIME

Napredno podešavanje – Izaberite ovu opciju da biste pristupili stablu Napredno podešavanje. Možete da otvorite napredno podešavanje i na neki drugi način, na primer, možete da pritisnete taster F5 ili da odete do opcije Podešavanje > Napredno podešavanje.

Datoteke evidencijeDatoteke evidencije sadrže informacije o važnim programskim događajima koji su se dogodili i obezbeđuju pregled otkrivenih stavki.

Otvori ESET NOD32 Antivirus – Otvara glavni prozor programa ESET NOD32 Antivirus pomoću ikone na paleti.

Vrati raspored prozora u prethodno stanje – Vraća prozor programa ESET NOD32 Antivirus na podrazumevanu veličinu i poziciju na ekranu.

Proveri da li postoje ažuriranja – Počinje da ažurira mašinu za otkrivanje (ranije se zvala „baza virusnih definicija“) kako bi se obezbedio odgovarajući nivo zaštite od zlonamernog koda.

Osnovni podaci – Pruža sistemske informacije, obezbeđuje detalje o instaliranoj verziji programa ESET NOD32 Antivirus i instaliranim modulima programa. Osim toga, ovde možete da pronađete datum isteka licence i informacije o operativnom sistemu i sistemskim resursima.