Stranice pomoći

Dobro došli u korisničko uputstvo za ESET NOD32 Antivirus. Pomoću ovde navedenih informacija upoznaćete se sa ovim proizvodom i učiniti računar bezbednijim.

Početni koraci

Pre korišćenja programa ESET NOD32 Antivirus, preporučujemo vam da se upoznate sa raznim tipovima otkrivenih stavki i udaljenim napadima na koje možete da naiđete prilikom korišćenja računara.

Sastavili smo i listu novih funkcija uvedenih u program ESET NOD32 Antivirus i vodič kako biste lakše konfigurisali osnovne postavke.

Kako da koristite stranice pomoći za ESET NOD32 Antivirus

Teme pomoći su podeljene na nekoliko poglavlja i potpoglavlja. Pritisnite F1 da biste videli informacije o prozoru u kom se trenutno nalazite.

Program omogućava da pretražujete teme pomoći prema ključnim rečima ili da pretražujete sadržaj unosom reči ili fraza. Razlika između ova dva metoda jeste u tome što ključna reč može biti logički povezana sa stranicama pomoći koje ne sadrže tu ključnu reč u tekstu. Pretraga pomoću reči i fraza će pretražiti sadržaj svih stranica i prikazati samo one koje sadrže traženu reč ili frazu u stvarnom tekstu.

Kako bismo bili dosledni i da ne bi dolazilo do zabuna, terminologija koja se koristi u ovom vodiču se zasniva na imenima parametara za ESET NOD32 Antivirus. Koristimo i određeni skup simbola za isticanje tema od posebnog interesovanja ili značaja.

note

NAPOMENA

Napomena je samo kratka primedba. Iako možete da je preskočite, napomene pružaju vredne informacije, kao što su posebne funkcije ili veze do neke povezane teme.

important

Važno

Ove informacije zahtevaju vašu pažnju i preporučujemo vam da ih ne preskačete. Obično pruža nekritične, ali značajne informacije.

warning

Upozorenje

Ovo su informacije koje zahtevaju posebnu pažnju i oprez. Upozorenja su postavljena sa posebnim ciljem da vas spreče da napravite potencijalno štetne greške. Pročitajte sa razumevanjem tekst između zagrada upozorenja jer se odnosi na izuzetno osetljiva podešavanja sistema ili nešto rizično.

example

Primer

Ovo je slučaj upotrebe ili praktičan primer koji vam pomaže da razumete kako se koristi određena funkcija ili opcija.

Konvencija

Značenje

Podebljano

Nazivi stavki interfejsa, kao što su okviri i dugmad opcija.

Kurziv

Čuvari mesta za informacije koje navodite. Na primer, ime datoteke ili putanja znači da unosite stvarnu putanju ili ime datoteke.

Courier New

Uzorci koda ili komande.

Hiperveza

Obezbeđuje brz i lak pristup povezanim temama ili spoljnim veb lokacijama. Hiperveze su istaknute plavom bojom i mogu da budu podvučene.

%ProgramFiles%

Direktorijum Windows sistema u kom se čuvaju programi instalirani u operativnom sistemu Windows.

Pomoć na mreži je primarni izvor sadržaja pomoći. Najnovija verzija pomoći na mreži se automatski prikazuje ako imate aktivnu internet vezu.