Upravljanje HIPS pravilima

Lista pravila koja je definisao korisnik i automatski dodatih pravila iz HIPS sistema. Više informacija o kreiranju pravila i o HIPS operacijama možete da pronađete u poglavlju Podešavanja HIPS pravila. Pogledajte i odeljak Opšti principi za HIPS.

Kolone

Pravilo – Korisnički definisano ili automatski izabrano ime pravila.

Aktivirano – Deaktivirajte ovaj prekidač ako želite da zadržite pravilo na listi, ali ne želite da ga koristite.

Radnja – Pravilo navodi radnju – Dozvoli, Blokiraj ili Pitaj – koja bi trebalo da se izvrši kada se ispune uslovi.

Izvori – Pravilo se koristi samo ako su aplikacije pokrenule događaj.

Ciljevi – Pravilo se koristi samo ako je operacija vezana za određenu datoteku, aplikaciju ili stavku registra.

Nivo ozbiljnosti evidentiranja – Ako aktivirate ovu opciju, informacije o ovom pravilu se upisuju u HIPS evidenciju.

Obavesti – U slučaju pokretanja događaja, pojavljuje se mali iskačući prozor u donjem desnom uglu.

Kontrolni elementi

Dodaj – Kreira novo pravilo.

Uredi – Omogućava vam da uredite izabrane stavke.

Izbriši – Uklanja izabrane stavke.

Prioritet za HIPS pravila

Nema opcija za podešavanje nivoa prioriteta HIPS pravila pomoću gornjih/donjih dugmadi.

Sva pravila koja kreirate imaju isti prioritet

Ako je pravilno konkretnije, prioritet je veći (na primer, pravilo za određenu aplikaciju ima veći prioritet u odnosu na pravilo za sve aplikacije)

U okviru HIPS sistema postoje pravila visokog prioriteta kojima ne možete da pristupite (na primer, ne možete da zamenite definisana pravila za samoodbranu)

Kreirano pravilo koje može da zamrzne operativni sistem neće se primenjivati (imaće najniži prioritet).