Kreiranje nove liste URL adresa

U ovom odeljku možete da navedete liste URL adresa/maski koje će biti blokirane, dozvoljene ili izuzete iz provere.

Prilikom kreiranja nove liste, možete da konfigurišete sledeće opcije:

Tip liste adresa – Dostupna su tri tipa liste:

Izuzeto iz provere – Provera postojanja zlonamernog koda se ne izvršava ni za jednu adresu dodatu na ovu listu.

Blokirano – Korisniku nije dozvoljeno da pristupi adresama koje su navedene na ovoj listi.

Dozvoljeno – Ako je aktivirana opcija „Dozvoli pristup samo HTTP adresama na listi dozvoljenih adresa“, a lista blokiranih adresa sadrži simbol * (podudari sve), korisnik može da pristupi samo adresama koje su navedene na ovoj listi. Adrese na ovoj listi su dozvoljene čak i ako se podudaraju sa listom blokiranih adresa.

Ime liste – Navedite ime liste. Ovo polje je neaktivno kada se uređuje jedna od tri unapred definisane liste.

Opis liste – Otkucajte kratak opis liste (opcionalno). Neaktivno je kada se uređuje jedna od tri unapred definisane liste.

Da biste aktivirali listu, izaberite opciju Lista je aktivna pored te liste. Ako želite da budete obavešteni kada se koristi određena lista u proceni HTTP lokacije koju ste posetili, izaberite opciju Obavesti me kod primene. Na primer, prikazaće se obaveštenje ako je Veb lokacija blokirana ili dozvoljena jer se nalazi na listi blokiranih ili dozvoljenih adresa. Obaveštenje sadrži ime liste na kojoj se nalazi ta Veb lokacija.

Kontrolni elementi

Dodaj – dodajte novu URL adresu na listu (unesite više vrednosti sa razdelnikom).

Uredi – Menja postojeće adrese na listi. Dostupno je samo za adrese kreirane pomoću opcije Dodaj.

Ukloni – Briše postojeće adrese na listi. Dostupno je samo za adrese kreirane pomoću opcije Dodaj.

Uvezi – Uvezite datoteku sa URL adresama (odvojite vrednosti prelomom reda, na primer *.txt koristeći UTF-8 kodiranje).