Dodavanje IPv6 adrese

Ovo vam omogućava da dodate IPv6 adresu/podmrežu daljinske tačke na koju će pravilo biti primenjeno. To je najnovija verzija Internet protokola i zameniće stariju verziju 4.

Jedna adresa – Dodaje IP adresu pojedinačnog računara na koju će pravilo biti primenjeno (na primer 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podmreža – Podmreža (grupa računara) je definisana IP adresom i maskom (na primer: 2002:c0a8:6301:1::1/64).