Napredno podešavanje zaštite pristupa Vebu

Sledeće opcije su dostupne kada izaberete Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > Zaštita pristupa Vebu > Osnovno:

Aktiviraj zaštitu pristupa Vebu – Kada se ova opcija deaktivira, Zaštita pristupa Vebu i Anti-Phishing zaštita se neće pokretati. Ova opcija je dostupna samo kada je omogućeno filtriranje SSL/TLS protokola.

Aktiviraj napredno skeniranje skripti pregledača – Kada je ova opcija aktivirana, mašina za otkrivanje proverava sve JavaScript programe koje pokreću internet pregledači.

note

NAPOMENA

Preporučujemo vam da opcija zaštite pristupa Vebu bude aktivirana.