Ažuriranje komponenti programa

Odeljak Ažuriranje komponenti programa sadrži opcije vezane za ažuriranje komponenti programa. Program vam omogućava da unapred definišete njegovo ponašanje kada nova nadogradnja komponente programa postane dostupna.

Ažuriranja komponente programa sadrže nove funkcije ili promene postojećih funkcija iz prethodnih verzija. Možete da ih izvršite automatski, bez intervencije korisnika, a možete i da odaberete da dobijate obaveštenja o njima. Kada se instalira ažuriranje komponente programa, možda će biti potrebno ponovno pokretanje računara.

Ažuriranje aplikacije - Kada se ova opcija aktivira, svako ažuriranje komponente programa će se izvršiti automatski i nečujno, bez potpune nadogradnje proizvoda.