Opcije povezivanja

Da biste pristupili opcijama podešavanja proxy servera za navedeni profil ažuriranja, kliknite na Ažuriranje u okviru stabla Napredno podešavanje (F5), a zatim kliknite na Profili > Ažuriranja > Opcije povezivanja. Kliknite na padajući meni Proxy režim i izaberite jednu od sledeće tri opcije:

Nemoj koristiti proxy server

Veza putem proxy servera

Koristi globalne postavke proxy servera

Izaberite opciju Koristi globalne postavke proxy servera da biste koristili opcije konfiguracije proxy servera koje su već navedene u okviru grane Alatke > Proxy server na stablu naprednog podešavanja.

Izaberite opciju Nemoj koristiti proxy server da biste definisali da se za ažuriranje programa ESET NOD32 Antivirus ne koristi nijedan proxy server.

Opcija Veza putem proxy servera bi trebalo da bude izabrana u sledećim slučajevima:

Kada se koristi drugačiji proxy server od onog definisanog u okviru prozora Alatke > Proxy server za ažuriranje programa ESET NOD32 Antivirus. U ovoj konfiguraciji, za novi proxy bi trebalo da se navedu sledeće informacije: adresa za Proxy server, komunikacioni Port (podrazumevano 3128), kao i Korisničko ime i Lozinka za proxy server, ako je potrebno.

Postavke proxy servera nisu globalno podešene, ali će se ESET NOD32 Antivirus povezati sa proxy serverom zbog ažuriranja.

Računar ima uspostavljenu vezu sa Internetom putem proxy servera. Postavke se preuzimaju iz programa Internet Explorer tokom instaliranja programa, ali ako se promene (npr. ako promenite ISP), proverite da li su u ovom prozoru navedene ispravne postavke za proxy. U suprotnom, program neće moći da se poveže sa serverima za ažuriranje.

Podrazumevana postavka za proxy server je Koristi globalne postavke proxy servera.

Koristi direktnu vezu ako proxy nije dostupan – Proxy će se zaobići tokom ažuriranja ako je nedostupan.

note

Napomena

Polja Korisničko ime i Lozinka u ovom odeljku su zasebna za proxy server. Popunite ova polja samo ako su korisničko ime i lozinka neophodni za pristup proxy serveru. Ova polja treba da popunite samo ako znate da vam je potrebna lozinka za pristup internetu preko proxy servera.