Obaveštenja aplikacije

Da biste prilagodili vidljivost obaveštenja aplikacija (koja se prikazuju u donjem desnom uglu ekrana), u odeljku Napredno podešavanje (F5), idite na Alatke > Obaveštenja > Osnovno. Kliknite na Uredi pored opcije Obaveštenja aplikacije i potvrdite odgovarajući izbor u polju Prikaži na radnoj površini.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Opšte

Prikaži obaveštenja bezbednosnog izveštaja – Primite obaveštenje kada se generiše nova verzija Bezbednosnog izveštaja.

Prikaži obaveštenja o tome šta je novo – Obaveštenja za sve nove i poboljšane funkcije u najnovijoj verziji proizvoda.

Datoteka je poslata na analizu – Primite obaveštenje svaki put kada ESET NOD32 Antivirus pošalje datoteku na analizu.

Ažuriranje

Ažuriranje aplikacije je pripremljeno – Primite obaveštenje kada je pripremljeno ažuriranje na novu verziju programa ESET NOD32 Antivirus.

Mašina za otkrivanje je ažurirana – Primite obaveštenje kada proizvod ažurira module mašine za otkrivanje.

Moduli su ažurirani – Primite obaveštenje kada proizvod ažurira komponente programa.

 

Da biste uredili opšta podešavanja za Obaveštenja na radnoj površini, na prime, koliliko dugo će poruka biti prikazana ili minimalni opseg događaja za obaveštenja, pogledajte Obaveštenja na radnoj površini u odeljku Napredno podešavanje > Alatke > Obaveštenja.