Skeniranje pri pokretanju

Prilikom pokretanja sistema i ažuriranja mašine za otkrivanje se podrazumevano izvršava automatska početna provera datoteka. Ovo skeniranje zavisi od Konfiguracije i zadataka planera.

Opcije skeniranja pri pokretanju su deo zadatka planera Provera datoteka pri pokretanju sistema. Da biste promenili podešavanja, kliknite na Alatke > Planer, kliknite na opciju Automatska provera datoteka pri pokretanju, a zatim na Uredi. U poslednjem koraku će se pojaviti prozor Automatska provera datoteka pri pokretanju (više detalja potražite u sledećem poglavlju).

Da biste dobili detaljna uputstva o kreiranju zadatka planera i upravljanju njime, pogledajte Kreiranje novih zadataka.