Upozorenja i obaveštenja putem e-pošte

Opcije za ovu funkciju su dostupne u meniju Napredno podešavanje u okviru opcija Veb i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Upozorenja i obaveštenja.

Kada se e-poruka proveri, može da joj se doda obaveštenje sa rezultatom skeniranja. Možete da izaberete opcije Dodaj poruke sa oznakama primljenoj i pročitanoj e-pošti ili Dodaj poruke sa oznakama poslatoj e-pošti. Imajte na umu da u nekim slučajevima poruke sa oznakama mogu da budu izostavljene u problematičnim HTML porukama ili u porukama koje je kreirao neki malver. Moguće je dodati poruke sa oznakama u primljenu i pročitanu e-poštu, odlaznu e-poštu ili u obe. Dostupne su sledeće opcije:

Nikad – Poruke sa oznakama se neće dodavati.

Kada dođe do otkrivene stavke – Samo poruke koje sadrže zlonamerni softver biće označene kao proverene (podrazumevano).

Svim skeniranim e-porukama – Program će dodati poruke kompletnoj skeniranoj e-pošti.

Tekst koji se dodaje temi otkrivene e-pošte – Uredite ovaj predložak ako želite da izmenite format prefiksa teme zaražene e-pošte. Ova funkcija će zameniti temu poruke „Zdravo“ sledećim formatom: „[otkrivena stavka %IME OTKRIVENE STAVKE%] Zdravo“. Promenljiva %DETECTIONNAME% predstavlja otkrivenu pretnju.