Konfigurisanje evidentiranja

Konfiguracija evidentiranja za ESET NOD32 Antivirus dostupna je u glavnom prozoru programa. Izaberite opcije Podešavanje > Napredno podešavanje > Alatke > Datoteke evidencije. Odeljak za evidencije koristi se za definisanje načina na koji će se upravljati evidencijama. Program automatski briše starije evidencije da bi uštedeo prostor na čvrstom disku. Za datoteke evidencije možete da odredite sledeće opcije:

Minimalni obim evidentiranja – Navodi minimalni nivo obima evidentiranja za događaje koji će biti evidentirani.

Dijagnostika – Evidentira informacije potrebne za fino podešavanje programa i svih gorenavedenih zapisa.

Informativni – Evidentiraju se informativne poruke, uključujući i poruke o uspešnom ažuriranju, kao i svi gorepomenuti zapisi.

Upozorenja – Zapisuje kritične greške i poruke upozorenja.

Greške – Zapisuju se greške, kao što je „Greška pri preuzimanju datoteke“ i kritične greške.

Kritično – Evidentira samo kritične greške (greška u pokretanju zaštite od virusa, itd.).

note

Napomena

Sve blokirane veze će biti evidentirane ako izaberete dijagnostički nivo obima evidentiranja.

Stavke evidencije koje su starije od navedenog broja dana u polju Automatski izbriši zapise starije od (dani) automatski se brišu.

Automatski optimizuj datoteke evidencije – Ako je izabrano, datoteke evidencije će biti automatski defragmentirane ako je procenat veći od navedene vrednosti u polju Ako broj nekorišćenih zapisa prekoračuje (%).

Kliknite na stavku Optimizuj da biste pokrenuli defragmentaciju datoteka evidencije. Prazne stavke evidencije se tokom procesa uklanjaju, što poboljšava performanse i brzinu obrade evidencija. Ovo poboljšanje najbolje može da se uoči ako evidencija sadrži veliki broj unosa.

Opcija Omogući protokol za tekst aktivira skladištenje evidencija u drugom formatu datoteke, zasebno od Datoteka evidencije:

Ciljni direktorijum – Direktorijum u kom će se čuvati datoteke evidencije (važi samo za tekstualne/CSV datoteke). Svaki odeljak evidencije ima svoju datoteku sa unapred definisanim imenom datoteke (na primer, virlog.txt za odeljak Otkrivanja u datotekama evidencije, ako koristite običan format tekstualne datoteke za čuvanje evidencije).

Tip – Ako izaberete format datoteke Tekst, evidencija se čuva u obliku tekstualnih datoteka, a podaci će biti razdvojeni na kartice. Isto važi i za CSV format datoteke, u kojoj su vrednosti razdvojene zarezima. Ako izaberete opciju Događaj, evidencije se čuvaju u Windows evidenciji događaja (možete da je pregledate pomoću prikaza događaja u okviru kontrolne table), a ne u datotekama.

Izbriši sve datoteke evidencije – Briše sve sačuvane datoteke evidencije koje su trenutno izabrane u padajućem meniju Tip. Prikazaće se obaveštenje o uspešnom brisanju evidencije.

note

Napomena

ESET će vas možda nekada zamoliti da dostavite evidenciju sa računara kako bi brže rešavao probleme. ESET Log Collector olakšava prikupljanje potrebnih informacija. Da biste saznali više o programu ESET Log Collector, posetite članak naše ESET baze znanja.