Igrački režim

Igrački režim je funkcija za korisnike kojima je potrebna neprekidna upotreba softvera, koji ne žele da ih prekidaju iskačući prozori i koji žele da upotrebu CPU jedinice svedu na minimum. Igrački režim može takođe da se koristi tokom prezentacija koje ne mogu da se prekidaju zbog aktivnosti antivirusa. Time što ćete aktivirati ovu funkciju, svi iskačući prozori će biti deaktivirani i aktivnost planera će biti u potpunosti zaustavljena. Zaštita sistema će i dalje biti pokrenuta u pozadini, ali neće zahtevati interakciju sa korisnikom.

Igrački režim možete da aktivirate ili deaktivirate u glavnom prozoru programa tako što ćete pod opcijom Podešavanje > Zaštita računara kliknuti na MODULE_INACTIVE ili na MODULE_ENABLED pored opcije Igrački režim. Aktiviranje igračkog režima predstavlja potencijalni bezbednosni rizik, tako da će ikona statusa zaštite u traci zadataka postati narandžasta i prikazaće upozorenje. Videćete i to upozorenje u glavnom prozoru programa gde će narandžastom bojom pisati Igrački režim je aktivan.

Aktivirajte opciju Automatski aktiviraj igrački režim pri pokretanju aplikacija u režimu celog ekrana u okviru Naprednog podešavanja (F5) > Alatke > Igrački režim kako bi igrački režim započeo kada god pokrenete aplikaciju preko celog ekrana i zaustavio se kada izađete iz aplikacije.

Aktivirajte opciju Automatski deaktiviraj igrački režim nakon da biste definisali vreme nakon kojeg se igrački režim automatski deaktivira.