Lista poznatih certifikata

Lista poznatih certifikata može da se koristi da bi se prilagodilo ponašanje programa ESET NOD32 Antivirus za određene SSL certifikate i da bi se zapamtile izabrane radnje ako se izabere Interaktivni režim u režimu filtriranja SSL/TLS protokola. Listu možete da vidite i uredite u meniju Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > SSL/TLS > Lista poznatih certifikata.

Prozor Lista poznatih certifikata sastoji se od:

Kolone

Ime – Ime certifikata.

Izdavač certifikata – Ime kreatora certifikata.

Tema certifikata – Polje za temu određuje entitet koji je povezan sa javnim ključem sačuvanim u polju za javni ključ teme.

Pristup – Izaberite stavku Dozvoli ili Blokiraj u okviru opcije Radnja pristupa da biste dozvolili/blokirali komunikaciju koju štiti ovaj certifikat bez obzira na njenu pouzdanost. Izaberite opciju Automatski da biste dozvolili pouzdane certifikate i zatražili nepouzdane. Izaberite opciju Pitaj da bi se korisnik uvek pitao šta treba da se uradi.

Skeniraj – Izaberite opcije Skeniraj ili Zanemari u okviru opcije Radnja skeniranja da biste skenirali ili zanemarili komunikaciju zaštićenu ovim certifikatom. Izaberite Automatski da bi se u automatskom režimu obavljalo skeniranje, a u interaktivnom režimu pitao korisnik. Izaberite opciju Pitaj da bi se korisnik uvek pitao šta treba da se uradi.

Kontrolni elementi

Dodaj – Dodajte novi certifikat i podesite njegove postavke u pogledu opcija pristupa i skeniranja.

Uredi – Izaberite certifikat koji želite da konfigurišete i kliknite na stavku Uredi.

Izbriši – Izaberite sertifikat koji želite da izbrišete i kliknite na opciju Ukloni.

U redu/Otkaži – Kliknite na dugme U redu ako želite da sačuvate promene ili na dugme Otkaži ako želite da izađete bez čuvanja.