POP3, POP3S filter

Protokol POP3 je najrašireniji protokol koji se koristi za prijem komunikacije e-poštom u aplikaciji klijenta e-pošte. ESET NOD32 Antivirus obezbeđuje zaštitu za ovaj protokol bez obzira na to da li se klijent e-pošte koristi.

Modul zaštite sa ovom kontrolom automatski se pokreće zajedno sa operativnim sistemom, a zatim se aktivira u memoriji. Da bi modul ispravno funkcionisao, uverite se da je aktiviran – kontrola POP3 protokola se izvršava automatski bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte. Podrazumevano se skenira sva komunikacija na portu 110, ali se po potrebi mogu dodati i drugi portovi za komunikaciju. Kada ima više brojeva portova, oni moraju da se razgraniče zarezom.

Šifrovana komunikacija se podrazumevano skenira. Da biste videli podešavanje skenera, idite na SSL/TLS u odeljku za napredno podešavanje, izaberite opcije Veb i e-pošta > SSL/TLS i aktivirajte opciju Aktiviraj filtriranje SSL/TLS protokola.

U ovom odeljku možete konfigurisati proveru protokola POP3 i POP3S.

Aktiviraj proveru POP3 protokola – Ako je opcija aktivirana, nadgleda se kompletan saobraćaj kroz POP3 u potrazi za zlonamernim softverom.

Portovi koje koristi POP3 protokol – Lista portova koje koristi POP3 protokol (podrazumevano 110).

ESET NOD32 Antivirus takođe podržava proveru POP3S protokola. Ovaj tip komunikacije koristi šifrovan kanal za prenos informacija između servera i klijenta. ESET NOD32 Antivirus proverava komunikacije pomoću metoda šifrovanja SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security).

Nemoj koristiti POP3S proveru – Šifrovana komunikacija se neće proveravati.

Koristi proveru POP3S protokola za izabrane portove – Izaberite ovu opciju da biste aktivirali proveru POP3S protokola samo za portove koji su definisani u okviru stavke Portovi koje koristi POP3S protokol.

Portovi koje koristi POP3S protokol – Lista POP3S portova koje je potrebno proveravati (995 podrazumevano).