Izuzete aplikacije

Da biste iz filtriranja sadržaja izuzeli komunikaciju određenih aplikacija koje podržavaju mrežni rad, izaberite ih na listi. Neće se proveravati da li HTTP/POP3/IMAP komunikacija izabranih aplikacija sadrži pretnje. Upotreba ove opcije se preporučuje samo za aplikacije koje ne funkcionišu ispravno kada se njihova komunikacija proverava.

Pokrenute aplikacije i usluge ovde će biti automatski dostupne. Kliknite na dugme Dodaj da biste ručno dodali aplikaciju ukoliko ona nije prikazana na listi za filtriranje protokola.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE