ESET CMD

Ova funkcija aktivira napredne ecmd komande. Pruža vam mogućnost da izvozite i uvozite postavke koristeći komandnu liniju (ecmd.exe). Do sada je izvoz postavki bio moguć samo uz korišćenje grafičkog korisničkog interfejsa (GUI). ESET NOD32 Antivirus konfiguracija može da se izveze u .xml datoteku.

Kada aktivirate ESET CMD, možete da se opredelite između dva metoda dodele ovlašćenja:

Nijedno – bez ovlašćenja. Ne preporučujemo korišćenje ovog metoda jer omogućava uvoz nepotpisanih konfiguracija, što može da predstavlja rizik.

Lozinka za napredno podešavanje – lozinka je obavezna za uvoz konfiguracije iz .xml datoteke, ova datoteka mora da bude potpisana (pogledajte potpisivanje .xml konfiguracione datoteke u nastavku). Lozinka navedena u Podešavanju pristupa mora da se unese da bi nova konfiguracija mogla da se uveze. Ako niste aktivirali podešavanje pristupa, ako se lozinka ne podudara ili .xml datoteka konfiguracije nije potpisana, konfiguracija se neće uvesti.

Kada aktivirate ESET CMD, možete da počnete da koristite komandnu liniju za izvoz ili uvoz ESET NOD32 Antivirus konfiguracije. Ovo možete da uradite ručno ili da kreirate skriptu radi automatizacije.

important

Važno

Da biste koristili napredne ecmd komande, morate da ih pokrenete uz administratorske privilegije ili da otvorite Windows komandnu liniju (cmd) pomoću opcije Pokreni kao administrator. Ako to ne uradite, prikazaće se poruka Error executing command. Takođe, morate da podesite odredišnu fasciklu da biste izvezli konfiguraciju. Komanda za izvoz i dalje funkcioniše kada se podešavanje ESET CMD isključi.

example

Primer

Komanda za izvoz postavki:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Komanda za uvoz postavki:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

note

NAPOMENA

Napredne ecmd komande možete da pokrenete samo lokalno.

Potpisivanje .xml datoteke konfiguracije:

1.Preuzmite izvršnu datoteku XmlSignTool.

2.Otvorite Windows komandnu liniju (cmd) pomoću opcije Pokreni kao administrator.

3.Idite do lokacije na kojoj ste sačuvali xmlsigntool.exe

4.Izvršite komandu za potpisivanje .xml datoteke konfiguracije koristeći: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>

important

Važno

Vrednost parametra /version zavisi od verzije programa ESET NOD32 Antivirus. Koristite /version 1 za verzije programa ESET NOD32 Antivirus starije od 11.1. Koristite /version 2 za aktuelnu verziju programa ESET NOD32 Antivirus.

5.Unesite i ponovo unesite lozinku za napredno podešavanje kada vam to zatraži XmlSignTool. Vaša .xml datoteka konfiguracije je sada potpisana i može da se koristi za uvoz druge instance programa ESET NOD32 Antivirus uz ESET CMD pomoću dodele ovlašćenja lozinkom.

example

Primer

Komanda za potpisivanje izvezene datoteke konfiguracije:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool

note

NAPOMENA

Ako se promeni lozinka za podešavanje pristupa, a želite da uvezete konfiguraciju koja je potpisana ranije pomoću stare lozinke, morate da potpišete .xml datoteku konfiguracije pomoću aktuelne lozinke. Ovo vam omogućava da koristite stariju datoteku konfiguracije bez izvoženja na drugu mašinu na kojoj je pokrenut ESET NOD32 Antivirus pre uvoza.

warning

Upozorenje

Ne preporučuje se da aktivirate ESET CMD bez dodele ovlašćenja jer se na taj način omogućava uvoz nepotpisanih konfiguracija. Podesite lozinku tako što ćete izabrati stavke Napredno podešavanje > Korisnički interfejs > Podešavanje pristupa da biste sprečili neovlašćene izmene od strane korisnika.