Dijagnostika

Dijagnostika pruža ispis sadržaja ESET procesa u slučaju otkazivanja aplikacije (na primer, ekrn). Ako aplikacija otkaže, generiše se ispis. To može da pomogne programerima da uklone grešku i isprave razne probleme ESET NOD32 Antivirus.

U padajućem meniju pored stavke Tip ispisa izaberite neku od tri opcije:

Izaberite Deaktiviraj da biste deaktivirali ovu funkciju.

Minimalno (podrazumevano) – Beleži najmanji skup korisnih informacija koje mogu da pomognu u otkrivanju razloga neočekivanog otkazivanja aplikacije. Ova vrsta datoteke ispisa može da bude korisna kada je prostor ograničen, međutim, zbog ograničenih informacija, analiza datoteke možda neće otkriti greške koje nije direktno izazvala nit aktivna u vreme kada je došlo do problema.

Ceo – Beleži sav sadržaj sistemske memorije kada se aplikacija neočekivano zaustavi. Ceo ispis sadržaja memorije može da sadrži podatke iz procesa koji su bili pokrenuti kada je prikupljen ispis sadržaja memorije.

Ciljni direktorijum – Direktorijum gde se kreira ispis prilikom pada aplikacije.

Otvori fasciklu dijagnostike – Izaberite opciju Otvori da biste otvorili ovaj direktorijum u novom prozoru programa Windows explorer.

Kreiraj dijagnostički ispis – Izaberite opciju Kreiraj da biste kreirali datoteku dijagnostičkog ispisa u Ciljnom direktorijumu.

Napredno evidentiranje

Aktiviraj napredno evidentiranje u marketinškim porukama – Zabeležite sve događaje vezane za marketinške poruke unutar proizvoda.

Aktiviraj napredno evidentiranje skeniranja računara – Zabeležite sve događaje do kojih dolazi tokom skeniranja datoteka i fascikli putem skeniranja računara.

Aktiviraj napredno beleženje kontrole uređaja – Zabeležite sve događaje do kojih je došlo kod kontrole uređaja. Ovo može da pomogne programerima da otkriju i isprave greške u vezi sa kontrolom uređaja.

Aktiviraj napredno evidentiranje za zaštitu dokumenata – Zabeležite sve događaje u okviru zaštite dokumenata da biste omogućili dijagnostikovanje i rešavanje problema.

Aktiviraj Kernel napredno evidentiranje – Zabeležite sve događaje do kojih dolazi u ESET kernelu (ekrn).

Aktiviraj napredno evidentiranje licenciranja – Zabeležite svu komunikaciju proizvoda sa serverima ESET aktivacije ili ESET License Manager.

Aktiviraj praćenje memorije – Zabeležite sve događaje koji pomažu programerima sa dijagnostikovanjem curenja memorije.

Aktiviraj napredno evidentiranje operativnog sistema – Zabeležite dodatne informacije o operativnom sistemu, kao što su pokrenuti procesi, CPU aktivnost i operacije diska. Ovo može da pomogne programerima u dijagnostikovanju i rešavanju problema u vezi sa ESET proizvodom pokrenutim na vašem operativnom sistemu.

Aktiviraj napredno evidentiranje filtriranja protokola – Beleži sve podatke koji prolaze kroz mašinu za filtriranje protokola u PCAP formatu da bi programeri mogli da pronađu grešku i reše probleme vezane za filtriranje protokola.

Aktiviraj napredno evidentiranje prosleđenih poruka – Zabeležite sve događaje koji se javljaju tokom razmene prosleđenih poruka.

Aktiviraj napredno evidentiranje za zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu – Zabeležite sve događaje do kojih dolazi tokom skeniranja datoteka i fascikli putem zaštite sistema datoteka u realnom vremenu.

Aktiviraj napredno evidentiranje mehanizma za ažuriranje – Beleži sve događaje koji se odviju tokom procesa ažuriranja. Ovo može da pomogne programerima da otkriju i isprave greške u vezi sa mehanizmom za ažuriranje.

Datoteke evidencije se nalaze u C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\.

Tehnička podrška

Kada se obraćate ESET tehničkoj podršci u programu ESET NOD32 Antivirus, možete da prosledite podatke o konfiguraciji sistema. Izaberite opciju Uvek prosleđuj u padajućem meniju Prosleđivanje podataka o konfiguraciji sistema za automatsko prosleđivanje podataka ili izaberite Pitaj me pre prosleđivanja da bi se od vas tražila potvrda pre prosleđivanja podataka.