Uređivač pravila kontrole uređaja

Prozor Uređivač pravila kontrole uređaja prikazuje postojeća pravila i omogućava preciznu kontrolu spoljnih uređaja koje korisnici povezuju sa računarom.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Određeni uređaji mogu da se dozvole ili blokiraju za korisnika ili grupu korisnika i na osnovu dodatnih parametara uređaja koji mogu da se navedu u konfiguraciji pravila. Lista pravila sadrži nekoliko opisa pravila kao što su ime, tip spoljnog uređaja, radnja koja se izvršava nakon povezivanja spoljnog uređaja sa računarom i nivo ozbiljnosti. Pogledajte i Dodavanje pravila kontrole uređaja.

Izaberite opcije Dodaj ili Uredi da biste upravljali pravilom. Izaberite opciju Kopiraj da biste kreirali novo pravilo sa unapred definisanim opcijama koje se koriste za drugo izabrano pravilo. XML niske koje se prikazuju kada se klikne na pravilo mogu da se kopiraju u ostavu kako bi administratori sistema mogli lakše da uvezu/izvezu ove podatke i da ih koriste, na primer, za .

Ako pritisnete taster CTRL i kliknete, možete da izaberete više pravila i da na sva izabrana pravila primenite radnje kao što su brisanje ili premeštanje na listi. Polje za potvrdu Aktivirano deaktivira ili aktivira pravilo, što može da bude korisno ako ne želite trajno da izbrišete pravilo u slučaju da želite da ga koristite u budućnosti.

Kontrola se postiže pomoću pravila koja su sortirana po redosledu koji određuje njihov prioritet, gde su pravila sa visokim prioritetom na vrhu.

Stavke evidencije možete da vidite iz glavnog prozora programa ESET NOD32 Antivirus u okviru stavke Alatke > Datoteke evidencije.

Evidencija kontrole uređaja beleži sve događaje za koje se pokreće kontrola uređaja.