Anti-Phishing zaštita

Termin „phishing“ opisuje kriminalnu aktivnost koja koristi socijalni inženjering (manipulaciju korisnicima u cilju dobijanja poverljivih informacija). Phishing se često koristi za dobijanje pristupa poverljivim podacima kao što su brojevi računa u bankama, PIN kodovi i slično. Pročitajte više o ovoj aktivnosti u rečniku. ESET NOD32 Antivirus obezbeđuje anti-phishing zaštitu koja blokira veb stranice za koje je poznato da distribuiraju takav sadržaj.

Preporučujemo da aktivirate anti-phishing u programu ESET NOD32 Antivirus. Da biste to uradili, otvorite Napredno podešavanje (F5) i izaberite stavku Veb i e-pošta > Anti-Phishing zaštita.

Posetite članak baze znanja da biste saznali više o Anti-Phishing zaštiti u programu ESET NOD32 Antivirus.

Pristup veb lokaciji za phishing

Kada pristupite prepoznatoj Veb lokaciji za phishing, prikazaće vam se sledeći dijalog u Veb pregledaču. Ako ipak želite da pristupite Veb lokaciji, kliknite na opciju Zanemari pretnju (ne preporučuje se).

WEB_PHISHING

note

NAPOMENA

Potencijalne veb lokacije za phishing koje su postavljene na belu listu podrazumevano će isteći nakon nekoliko sati. Da biste dozvolili trajni pristup veb lokaciji, upotrebite alatku Upravljanje URL adresama. U Naprednom podešavanju (F5) kliknite na opcije Veb i e-pošta > Zaštita pristupa vebu > Upravljanje URL adresama > Lista adresa i izaberite Uredi i zatim dodajte veb lokaciju koju želite da izmenite na ovu listu.

Prijavljivanje lokacije za phishing

Veza Prijavi vam omogućava da prijavite Veb lokaciju koja služi za phishing ili sadrži zlonamerni kôd preduzeću ESET radi analize.

note

NAPOMENA

Pre nego što veb lokaciju prosledite preduzeću ESET, uverite se da ispunjava najmanje jedan od sledećih kriterijuma:

veb lokacija uopšte nije otkrivena,

Veb lokacija je neispravno otkrivena kao pretnja. U tom slučaju, možete da prijavite pogrešno blokiranu stranicu.

Druga mogućnost je da Veb lokaciju prosledite putem e-pošte. Pošaljite e-poruku na adresu samples@eset.com. Upotrebite opisnu temu i navedite što više informacija o datoj Veb lokaciji (npr. koja Veb lokacija vas je dovela do nje, kako ste čuli za nju itd.).