Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu kontroliše da li postoji zlonamerni kôd u svim datotekama u sistemu prilikom njihovog otvaranja, kreiranja ili pokretanja.

CONFIG_AMON

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu se podrazumevano pokreće zajedno sa sistemom i obezbeđuje neprekidno skeniranje. Ne preporučujemo deaktiviranje opcije Aktiviraj zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu u okviru opcije Napredno podešavanje u odeljku Mašina za otkrivanje > Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu > Osnovno.

Medijumi za skeniranje

Prema podrazumevanim opcijama, svi tipovi medijuma se skeniraju da bi se videlo da li postoje potencijalne pretnje:

Lokalne disk jedinice – Skenira ceo sistem i fiksne čvrste diskove (primer: C:\, D:\).

Prenosivi medijumi – Skenira CD/DVD, USB skladište, memorijske kartice itd.

Mrežne disk jedinice – Skenira sve mapirane mrežne disk jedinice (primer: H:\ kao \\store04) ili mrežne disk jedinice sa direktnim pristupom (primer: \\store08).

Preporučujemo vam da koristite podrazumevane postavke i da ih menjate samo u posebnim slučajevima, na primer, kada skeniranje pojedinih medijuma znatno usporava prenos podataka.

Skeniranje pri radnjama

Podrazumevano se skeniraju sve datoteke pri otvaranju, izvršavanju ili kreiranju. Preporučujemo vam da ne menjate podrazumevane postavke, pošto one pružaju maksimalni nivo zaštite u realnom vremenu za računar:

Otvaranje datoteke – Skeniranje kada je datoteka otvorena.

Kreiranje datoteke – Skeniranje kreirane ili promenjene datoteke.

Izvršavanje datoteke – Skeniranje kada se datoteka izvršava ili pokreće.

Pristupanje sektoru za pokretanje sistema prenosivog medijuma – Kada se prenosivi medijum koji sadrži sektor za pokretanje sistema ubaci u uređaj, sektor za pokretanje sistema se odmah skenira. Ova opcija ne omogućava skeniranje datoteka prenosivog medijuma. Skeniranje datoteka prenosivog medijuma se nalazi u odeljku Medijumi za skeniranje > Prenosivi medijumi. Da bi opcija Pristup sektoru za pokretanje sistema prenosivog medijuma pravilno radila, treba da bude omogućeno Sektori za pokretanje sistema/UEFI u parametrima za ThreatSense.

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu proverava sve tipove medijuma, a pokreću je različiti sistemski događaji, kao što je pristupanje datoteci. Pomoću metoda ThreatSense tehnologije za otkrivanje (kao što je opisano u odeljku Podešavanje parametara ThreatSense mašine), zaštita sistema datoteka u realnom vremenu može da se konfiguriše tako da drugačije postupa sa novim i sa postojećim datotekama. Na primer, možete da konfigurišete zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu tako da pažljivije prati nove datoteke.

Kako bi se osigurao minimalni uticaj na sistem prilikom zaštite u realnom vremenu, već skenirane datoteke se ne skeniraju ponovo (osim ako nisu izmenjene). Datoteke se odmah ponovo skeniraju nakon svakog ažuriranja mašine za otkrivanje. Ovo ponašanje se konfiguriše pomoću Smart optimizacije. Ako je Smart optimizacija deaktivirana, sve datoteke se skeniraju svaki put kada im se pristupa. Da biste izmenili ovu opciju, pritisnite F5 da biste otvorili Napredno podešavanje, a zatim proširite opcije Mašina za otkrivanje > Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu. Kliknite na opciju ThreatSense parametar > Drugo i izaberite ili poništite izbor opcije Aktiviraj Smart optimizaciju.