Ažuriranja

Ažuriranje mašine za otkrivanje i ažuriranje modula programa predstavljaju važan deo u pružanju zaštite sistema od zlonamernog koda. Obratite posebnu pažnju na njihovu konfiguraciju i rad. U glavnom meniju izaberite Ažuriranje, a zatim izaberite opciju Proveri da li postoje ažuriranja da biste proverili da li je dostupno ažuriranje mašine za otkrivanje i mogula programa.

PAGE_UPDATE

Prozor „Napredno podešavanje“ (izaberite opciju Podešavanje u glavnom meniju, a zatim stavku Napredno podešavanje ili pritisnite dugme F5 na tastaturi) sadrži dodatne opcije ažuriranja. Da biste konfigurisali opcije naprednog podešavanja kao što su režim ažuriranja, pristup proxy serveru i LAN veze, izaberite Ažuriranje u prikazu stabla „Naprednog podešavanja“.

Ako imate problema prilikom ažuriranja, kliknite na Obriši da biste obrisali privremenu keš memoriju ažuriranja. Ako i dalje ne možete da ažurirate module programa, pogledajte Rešavanje problema za poruku „Ažuriranje modula nije uspelo“.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Ako ne želite da se u donjem desnom uglu ekrana prikazuju obaveštenja sistemske palete, poništite izbor opcije Alatke > Obaveštenja > Deaktiviraj prikazivanje obaveštenja o uspešnom ažuriranju.

CONFIG_NOTIFICATIONS