Wyłączenia

Wyłączenia pozwalają wykluczyć ze skanowania wybrane pliki i foldery. Aby zapewnić skanowanie wszystkich obiektów pod kątem zagrożeń, zaleca się tworzenie wyłączeń tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Istnieją jednak sytuacje, w których może być konieczne wykluczenie obiektu, na przykład dużych baz danych, które spowolniłyby pracę komputera podczas skanowania lub w przypadku oprogramowania, które powoduje konflikt ze skanowaniem.

Aby dodać pliki i foldery, które mają zostać wyłączone ze skanowania, do listy wyłączeń, należy wybrać kolejno Ustawienia zaawansowane (F5) > Silnik detekcji > Wyłączenia > Pliki i foldery wyłączone ze skanowania > Edytuj.

note

Uwaga

Należy pamiętać, że wyłączenia rozszerzeń plików, wyłączenia systemu HIPS i wyłączenia procesów to różne zagadnienia.

Aby wyłączyć obiekt (ścieżkę, zagrożenie lub skrót) ze skanowania, należy kliknąć przycisk Dodaj i wprowadzić ścieżkę do obiektu lub wybrać obiekt w strukturze drzewa. Można też edytować i usuwać wybrane wpisy.

CONFIG_EXCLUDE

Typy wyłączeń

Ścieżka — ścieżka dostępu do wyłączonych plików i folderów.

Wykrycie (lub Zagrożenie) — gdy obok wyłączonego pliku widać nazwę wykrycia/zagrożenia, oznacza to, że plik będzie pomijany tylko przy wyszukiwaniu tego zagrożenia, a nie całkowicie. Jeśli później plik zostanie zainfekowany innym szkodliwym oprogramowaniem, moduł antywirus go wykryje. Ten rodzaj wyłączeń można stosować tylko w przypadku określonych typów infekcji. Można je skonfigurować w oknie alertu o zagrożeniu sygnalizującym infekcję (należy kliknąć przycisk Pokaż opcje zaawansowane i wybrać opcję Wyłącz z wykrywania) lub klikając kolejno opcje Narzędzia > Kwarantanna, klikając prawym przyciskiem myszy plik poddany kwarantannie i wybierając z menu kontekstowego opcję Przywróć i wyłącz ze skanowania.

Skrót— wyłącza plik na podstawie określonego skrótu (SHA1) bez względu na typ, lokalizację, nazwę i rozszerzenie pliku.

note

UWAGA

Zagrożenie w pliku nie zostanie wykryte przez moduł Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym ani moduł Skanowania komputera, jeśli plik spełnia kryteria wykluczenia ze skanowania.

Elementy sterujące

Dodaj — pozwala dodać obiekty, które mają być pomijane podczas wykrywania.

Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.

Usuń— służy do usuwania zaznaczonych elementów (CTRL + kliknięcie pozwala zaznaczyć wiele elementów).