ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Anti-Phishing

Pojmom phishing sa označuje kriminálna aktivita, ktorá využíva metódy tzv. sociálneho inžinierstva (manipulácia používateľov s cieľom získať od nich informácie dôverného charakteru). Phishing sa zvyčajne používa na získanie prístupu k citlivým údajom, napr. číslam bankových účtov, číslam kreditných kariet, PIN kódom alebo prihlasovacím menám a heslám.

Odporúčame ponechať funkciu Anti-Phishing zapnutú. Všetky potenciálne útoky prichádzajúce z webových stránok alebo domén budú zobrazené vo výstražnej notifikácii, ktorá vás upozorní na pokus o útok.

Funkcia Anti‑Phishing sa integruje s najbežnejšími internetovými prehliadačmi, ktoré sú dostupné pre operačný systém Android, a to vrátane prehliadača Chrome, ako aj prehliadačov, ktoré sú na zariadeniach Android vopred nainštalované výrobcom (zvyčajne pod názvom Internet alebo Prehliadač). Ostatné prehliadače nemusia byť proti phishingu chránené, keďže neposkytujú dostatočnú integráciu na fungovanie funkcie Anti-Phishing. Odporúčame vám preto používať len podporované prehliadače, v ktorých môžete antiphishingovú ochranu využiť naplno.

 

Zlepšenie funkčnosti – ESET Smart TV Security vás upozorní, ak funkcia antiphishingovej ochrany vyžaduje dodatočné povolenia v rámci operačného systému Android. Ťuknite na Povoliť, čím otvoríte nastavenia zjednodušeného ovládania systému, kde môžete pridať podporu viacerých internetových prehliadačov a povoliť ochranu pri prehliadaní internetu v súkromnom (inkognito) režime. Ak nechcete, aby vás aplikácia na danú skutočnosť upozorňovala ako na problém, zvoľte možnosť Ignorovať tento problém (neodporúča sa).