ESET Online súgó

Keresés Magyar
Válassza ki a témakört

Adatvédelmi szabályzat

Az ESET, spol. s r. o. (székhelye: Szlovák Köztársaság, 851 01 Pozsony, Einsteinova 24; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében; iktatási szám: 3586/B; cégjegyzékszám: 31333532) adatkezelőként („ESET” vagy „Mi”) átlátható módon szeretne eljárni a személyes adatok feldolgozása és ügyfelei adatvédelmének biztosítása során. Ezért közzétesszük a jelen Adatvédelmi szabályzatot azzal a céllal, hogy tájékoztassuk ügyfelünket („Végfelhasználó” vagy „Ön”) a következő témákról:

A személyes adatok feldolgozása;

Az adatok bizalmas kezelése;

Az adatalany jogai

A személyes adatok feldolgozása

Az ESET által nyújtott és a termékeinkbe integrált szolgáltatások működését a Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés szabályozza, viszont néhány szolgáltatás különös figyelmet igényel. Szeretnénk további információkat biztosítani Önnek az adatgyűjtésről a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban. A Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződésben és a termékdokumentációban leírtak szerint különböző szolgáltatásokat nyújtunk, például a következőket: frissítési/verzióváltási szolgáltatás, ESET LiveGrid®, védelem az adatokkal való visszaéléssel szemben, támogatás stb. A szolgáltatások működtetése érdekében a következő információkat kell gyűjtenünk:

Frissítési és egyéb statisztikai adatok, amelyek közé olyan információk tartoznak, mint a telepítési folyamat és az Ön számítógépe, ideértve azt a platformot, amelyre a termékünket telepíti, valamint a termékeink működésével és funkcióival kapcsolatos információk, például az operációs rendszer, hardverekkel kapcsolatos információk, telepítési azonosítók, licencazonosítók, IP-cím, MAC-cím, a termék konfigurációs beállításai.

Kártevőkkel kapcsolatos egyirányú kivonatok, amelyek az ESET LiveGrid® megbízhatósági rendszer részét képezik. A rendszer összeveti az ellenőrzött fájlokat a felhőben tárolt engedélyező- és tiltólistaelemek adatbázisával, ezáltal fokozva a kártevőirtó szoftvereink hatékonyságát.

Az ESET LiveGrid® visszajelzési rendszer által biztosított gyanús minták és metaadatok. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az ESET azonnal választ adjon a végfelhasználók igényeire, és hogy biztosítsuk a hatékonyságunkat a legújabb kártevőkkel szemben. A következők elküldését kérjük Öntől:

okártevők, például minták vírusokról és egyéb kártékony szoftverekről, valamint gyanús, problémás, kéretlen vagy veszélyes objektumokról, például végrehajtható fájlokról, illetve az Ön vagy a termékünk által levélszemétként megjelölt e-mailek;

oa helyi hálózathoz csatlakozó eszközökkel kapcsolatos információk, például az eszközök típusa, gyártója, modellszáma, illetve neve;

ointernethasználattal kapcsolatos információk, például IP-cím és földrajzi adatok, IP-csomagok, URL-címek és Ethernet-keretek;

oösszeomlási memóriaképek és a bennük található információk.

Más célból nem kívánunk adatokat gyűjteni, viszont néha lehetetlen ezt elkerülni. Előfordulhat, hogy maguk a kártevők tartalmaznak véletlenül begyűjtött adatokat (amelyek begyűjtéséről Önnek tudomása van, vagy azt jóváhagyta), illetve hogy fájlnevek vagy URL-címek részét képezik. Nem célunk, hogy az ilyen információk rendszereink vagy folyamataink részét képezzék, illetve nem dolgozzuk fel őket a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint.

Licencelési információkra, például licencazonosítóra és személyes adatokra – például név, vezetéknév, cím, e-mail-cím – szükséges számlázási célokra, a licenc eredetiségének ellenőrzéséhez, valamint a szolgáltatások biztosításához.

Szervizelés, illetve segítségnyújtás biztosításához szükség lehet az Ön által leadott terméktámogatási kérelmekben foglalt elérhetőségekre és adatokra. Attól függően, hogy Ön milyen csatornát választ a velünk történő kapcsolatfelvételre, összegyűjthetjük az Ön e-mail-címét, telefonszámát, a licencelési információkat, a termékadatokat és a támogatási eset leírását. Egyéb információk megadására is megkérhetjük a terméktámogatás megkönnyítése céljából.

Az adatok bizalmas kezelése

Az ESET világszerte jelen van a kapcsolt vállalkozások, illetve partnerek révén, amelyek forgalmazói, szolgáltatói és terméktámogatási hálózatunk részét képezik. A kapcsolt vállalkozások és partnerek megkaphatják, illetve visszaküldhetik az ESET által feldolgozott információkat a Végfelhasználói licencszerződés teljesítése céljából, így például a szolgáltatások, a terméktámogatás és a számlázás biztosítása érdekében. Az Ön tartózkodási helye és a kiválasztott szolgáltatások alapján előfordulhat, hogy kötelességünk továbbítani az adatokat olyan országba, amely nem rendelkezik az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával. Ilyen esetben is adatvédelmi jogszabályok szabályozzák az adatátvitelt, és csak szükség esetén kerül rá sor. Kivétel nélkül minden esetben általános szerződési feltételeket, kötelező erejű vállalati szabályokat vagy egyéb megfelelő védintézkedéseket kell alkalmazni.

Mindent megteszünk annak megakadályozása érdekében, hogy a szükségesnél hosszabb ideig történjen meg az adatok tárolása, amíg szolgáltatásokat nyújtunk a Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés szerint. A megőrzési időtartam hosszabb is lehet, mint az Ön licencének érvényessége, ami lehetőséget ad az egyszerű és kényelmes megújításra. Sor kerülhet a minimalizált és álnevesített statisztikai adatok, valamint az ESET LiveGrid® rendszerből származó egyéb adatok statisztikai célból történő további feldolgozására.

Az ESET megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosít a potenciális kockázatoknak megfelelő védelmi szintet. Mindent megteszünk azért, hogy a feldolgozó rendszerek és a szolgáltatások folyamatosan biztosítsák az adatok bizalmas kezelését, az integritást, a hozzáférhetőséget és a terhelhetőséget. Ha azonban sor kerül az adatok megsértésére, ami veszélyezteti az Ön jogait és szabadságát, készen állunk értesíteni a felügyeleti hatóságot és az érintetteket. Ön mint adatalany jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz.

Az adatalany jogai

Az ESET vállalatra a szlovák törvények az irányadók, és az Európai Unió tagjaként kötelességünk betartani az adatvédelmi rendelkezéseket. A vonatkozó adatvédelmi törvényekben rögzített feltételek szerint Önt adatalanyként a következő jogok illetik meg:

jogosult kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést az ESET vállalattól;

jogosult személyes adatai helyesbítésére, ha azok pontatlanok (arra is jogosult, hogy kiegészítse a hiányos személyes adatokat);

jogosult személyes adatai törlését kérelmezni;

jogosult személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérelmezni;

jogosult tiltakozni az adatfeldolgozás ellen

jogosult panaszt emelni; valamint

joga van az adathordozhatósághoz.

Amennyiben gyakorolni szeretné az adatalanyként Önt megillető jogait, vagy ha bármilyen kérdése vagy kételye van, írjon nekünk a következő címre:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk