Úvod

Aplikácia ESET SMS Tool vám umožňuje používať ESET funkcie, ktoré si vyžadujú povolenia služieb SMS a Hovory v aplikáciách:

ESET Mobile Security

 Filter hovorov

 SMS príkazy

ESET Parental Control

 Tlačidlo SOS

 Rodičovské správy

ESET Endpoint Security pre Android

 Filter hovorov

 SMS príkazy

Tieto funkcie boli odstránené kvôli obmedzeniam Google Play.

Od 9. januára 2019 je zo strany Google Play obmedzené používanie povolení pre prístup k službám SMS a Hovory. Tieto povolenia sú potrebné pre základnú funkcionalitu Filtra hovorov a správ. Dôsledkom toho boli odstránené funkcie, ktoré používali služby hovorov a SMS z ESET produktov dostupných na Google Play, ako je Filter hovorov v ESET Mobile Security a ESET Endpoint Security pre Android, alebo Rodičovské správy z ESET Parental Control.

warning

Rodičovská kontrola

ESET SMS Tool je potrebné nainštalovať na zariadenie dieťaťa, ak chcete využívať služby SMS v ESET Parental Control. Funkcie, ktoré využívajú služby SMS však budú na rodičovskom zariadení nedostupné.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu ESET SMS Tool a získajte prístup k týmto funkciám:

1.Stiahnuť ESET SMS Tool.

2.Pre spustenie inštalácie ťuknite na stiahnutý súbor. Nedávno stiahnuté súbory nájdete v priečinku Stiahnuté položky.

3.Ťuknite na Inštalovať. Ak budete vyzvaný k povoleniu inštalácie z neznámeho zdroja, ťuknite na Nastavenia a následne na prepínacie tlačidlo vedľa Povoliť z tohto zdroja alebo Neznáme zdroje, v závislosti od vášho zariadenia.

4.V aplikácii ESET SMS Tool ťuknite na Otvoriť.

5.Ťuknite na Ďalej.

6.Ťuknite na Dokončiť.

7.Inštalácia je teraz dokončená.