Představení

Díky aplikaci ESET SMS Tool můžete v níže uvedených produktech používat funkce, které vyžadují oprávnění pro přístup k SMS a hovorům:

ESET Mobile Security

 Filtr hovorů

 SMS příkazy

ESET Parental Control

 SOS tlačítko

 Rodičovské zprávy

ESET Endpoint Security pro Android

 Filtr hovorů

 SMS příkazy

Tyto funkce byly u produktů dostupných na Google Play z důvodu restrikcí odstraněny.

Počínaje 9. lednem 2019 vstoupily v platnost restrikce Google Play týkající se používání oprávnění pro přístup k SMS a hovorům. Tato oprávnění jsou nezbytná pro fungování Filtru hovorů a zpráv a rodičovských zpráv ve výše uvedených produktech.

warning

ESET Parental Control

Při instalaci ESET SMS Tool za účelem aktivování SMS služeb v produktu ESET Parental Control je nutné ESET SMS Tool nainstalovat na zařízení dítěte. Mějte na paměti, že SMS služby nebudou dostupné na zařízení rodiče.

Tyto funkce však můžete opětovně získat stažením a nainstalováním aplikace ESET SMS Tool:

1.Stáhněte si ESET SMS Tool.

2.Instalaci spustíte ťuknutím na soubor, který jste stáhli. Nedávno stažené soubory lze nalézt ve složce Downloads.

3.Ťukněte na tlačítko Instalovat. Pokud budete vyzváni k povolení instalace z neznámých zdrojů, ťukněte na položku Nastavení a ťukněte na přepínač vedle položky Povolit z tohoto zdroje nebo Neznámé zdroje v závislosti na zařízení.

4.V ESET SMS Tool ťukněte na Otevřít.

5.Ťukněte na tlačítko Další.

6.Ťukněte na tlačítko Dokončit.

7.Nyní je instalace kompletní.