Operačné systémy Windows

Nasledujúce sekcie popisujú operačné systémy podporované komponentami ESET Remote Administrator . Je tiež možné nainštalovať ERA Server, ERA Proxy a MDM na klientský operačný systém (* Microsoft Windows 7, 8 , 8.1) len na evalváciu.

Operačné systémy

Server

Agent

Proxy server

RD Sensor

MDM

Windows XP x86 SP3

 

X

 

X

 

Windows XP x64 SP2

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Windows Vista x86 SP2

 

X

 

X

 

Windows Vista x64 SP2

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 x86 SP1

*

X

*

X

*

Windows 7 x64 SP1

*

X

*

X

*

 

 

 

 

 

 

Windows 8 x86

*

X

*

X

*

Windows 8 x64

*

X

*

X

*

 

 

 

 

 

 

Windows 8,1 x86

*

X

*

X

*

Windows 8,1 x64

*

X

*

X

*

 

 

 

 

 

 

Windows HomeServer 2003 SP2

 

X

 

X

 

Windows HomeServer 2011 x64

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Windows Server 2003 x86 SP2

X

X

X

X

X

Windows Server 2003 x64 SP2

X

X

X

X

X

Windows Server 2003 x86 R2 SP2

X

X

X

X

X

Windows Server 2003 x64 R2 SP2

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Windows Server 2008 x64 R2 SP1

X

X

X

X

X

Windows Server 2008 x64 R2 CORE

X

X

X

X

X

Windows Server 2008 x86

 

X

 

X

 

Windows Server 2008 x86 SP2

X

X

X

X

X

Windows Server 2008 x64

 

X

 

X

 

Windows Server 2008 x64 SP2

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Windows Server 2012 x64

X

X

X

X

X

Windows Server 2012 x64 CORE

X

X

X

X

X

Windows Server 2012 x64 R2

X

X

X

X

X

Windows Server 2012 x64 R2 CORE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Microsoft SBS 2003 x86 SP2

X

X

X

X

X

Microsoft SBS 2003 x86 R2

X

X

X

X

X

Microsoft SBS 2008 x64

 

X

 

X

 

Microsoft SBS 2008 x64 SP2

X

X

X

X

X

Microsoft SBS 2011 x64 Standard

X

X

X

X

X

Microsoft SBS 2011 x64 Essential

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

* komponenty bežiace na klientskych operačných systémoch na evalváciu.

Pre staršie systémy, napríklad Windows Server 2003, nie je zo strany systému podporované šifrovanie protokolov. V tom prípade bude použité TLSv1.0 namiesto TLSv1.2 (TLSv1.0 je považované za menej bezpečné ako novšie verzie). Tento problém môže tiež nastať, ak operačný systém podporuje TLSv1.2, klient ho však nepodporuje. V takom prípade bude komunikácie prebiehať pomocou TLSv1.0. Ak vyžadujete bezpečnejšiu komunikáciu, odporúčame používať novšie operačné systémy a klientov (minimálne Windows Server 2008 R2 pre server, a Windows Vista pre klientov)

Poznámka: Je možné inštalovať VMware Player na operačný systém pre pracovné stanice a nasadiť Virtual appliance. To vám umožní spustiť ESET Remote Administrator na operačnom systéme, ktorý NIE JE určený pre server, bez nutnosti použiť ESXi.