Virtual appliance

ERA server môže byť jednoducho nasadený na VMware alebo Microsoft Hyper-V prostredie. ERA Virtual appliance je vo virtualizačnom súbore typu OVA (Open Virtualization Appliance). OVA súbor je šablóna, ktorá obsahuje plne funkčný operačný systém CentOS 6.5. Môžete na ňu nasadiť buď ERA Server, ERA Proxy alebo ERA MDM pomocou existujúcej šablóny. Pri nasadení OVF šablóny na VMware, postupujte podľa sprievodcu inštaláciou na zadanie hesla pre účet ERA administrátora a konfiguráciu virtuálneho počítača pred nasadením. Po nasadení je virtuálny počítač s ESET Remote Administrator pripravený na použitie.

ERA Virtual appliance podporujú hardvér typu vmx-07 a nasledujúce VMware Hypervisor:

ESXi 5.0 a novšie verzie
Workstation 6.5 a novšie verzie

Je možné nainštalovať VMware Player alebo Oracle VirtualBox na operačný systém pre pracovné stanice a nasadiť virtuálne zariadenie. To vám umožní spustiť ESET Remote Administrator na operačnom systéme, ktorý NIE JE určený pre servery bez nutnosti mať ESXi. Toto sa vzťahuje len na súbor ERA_Server.ova.

Nasadenie OVF šablóny v klientovy vSphere:

1.Pripojte sa na vCenter Server pomocou klienta vSphere Client (nepripájajte sa priamo na ESXi server).
2.Kliknite na File > Deploy OVF Template.
3.Kliknite na Browse, a vyberte OVA súbor stiahnutý z webových stránok spoločnosti ESET a kliknite na Otvoriť. Podľa toho čo chcete nasadiť vyberte súbor ERA_Server.ova, ERA_Proxy.ova alebo ERA_MDM.ova .
4.Kliknite na Next v okne OVF Template Details.
5.Prečítajte a potvrdte, ak súhlasíte s Licenčnou zmluvou koncového používateľa (EULA).
6.Pre dokončenie inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte nasledujúce nastavenia pre virtuálneho klienta:

- Name and Location

- Host/Cluster

- Resource Pool

- Storage

- Disk Format

- Network Mapping

6.V sekcii Properties zadajte Hostname (názov hostiteľa vášho ERA Servera alebo ERA Proxy) a heslo do poľa Password. Toto heslo je dôležité, bude použité vo všetkých ERA komponentoch - databáze, serveri, Web Console, ako aj v ERA virtuálnom počítači CentOS.
7.Ostatné možnosti sú voliteľné, môžete zadať ešte podrobnosti o doméne Windows Domain, ktoré sú užitočné pre synchronizácia statickej skupiny. Môžete tiež zadať Networking Properties.

Deploy_OVF_Template_properties

8.Kliknite naNext, skontrolujte súhrn nastavení nasadenia a kliknite na Finish, následne bude automaticky vytvorený virtuálny počítač (ďalej len VM) s nastaveniami, ktoré ste zadali. Po vytvorení VM ho môžete spustiť.

Deploy_OVF_Template_progress

9.Po otvorení konzoly VMware po nasadení ERA, uvidíte nasledujúcu informáciu s URL adresou na ERA Web Console https://[IP address]:8443. Otvorte túto adresu vo webovom prehliadači a prihláste sa do ERA Web Console (použite heslo nastavené v kroku č.6)

virtual_appliance_login

Poznámka: Odporúčame nastaviť vCenter oprávnenia a povolenia v tak, aby VMware používatelia nemohli pristupovať na ERA VM. Takto nebudú môcť používatelia meniť nastavenia ERA VM. ERA používatelia nepotrebujú pristupovať do VM. Pre správu prístupu do ESET Remote Administrator použite sekciu Prístupové práva v ERA Web Console.