Zoznámte sa s ERA Web Console

ESET Remote Administrator Web Console je hlavné používateľské rozhranie pre ERA Server. Je to ovládací panel, z ktorého môžete spravovať všetky bezpečnostné programy od spoločnosti ESET na sieti. Prístup do tohoto webového rozhrania je možný z väčšiny webových prehliadačov ( Podporované internetové prehliadače) z akéhokoľvek zariadenia a miesta s pripojením na internet.

Používateľské rozhranie:

Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom rohu hornej časti obrazovky, kde je tiež počítadlo automatického odhlásenia, na ktorom sa odrátava čas. Pre odhlásenie kliknite na Odhlásiť vedľa času odhlásenia. Po vypršaní relácie (pri aktivite používateľa) sa musí používateľ znova prihlásiť.
Kliknite na ? v hornej časti obrazovky sekcie pre zobrazenie zobrazenie Nápovedy pre danú sekciu.
Menu sa nachádza po ľavej strane v každom zobrazení okrem sprievodcu. Pre zobrazenie menu prejdite kurzorom myší na ľavý okraj obrazovky. Menu obsahuje Rýchle odkazy a zobrazuje verziu Web Console.
Ozubené koleso icon_cogwheel naznačuje dostupnosť Kontextového menu.

dashboard

Zobrazenie stromu menu má špecifické ovládanie. Strom sa nachádza na ľavej strane, akcie sú v dolnej časti. Kliknutím na položku v strome menu sa zobrazia nastavenia pre túto položku.

fs_getting_to_know_web_console_tree

Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených viac riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia pre jednotky v riadku. Dáta v tabuľkách môžete filtrovať a zoradiť.

fs_getting_to_know_table

Objekty v ERA môžu byť upravené pomocou sprievodcu. Každý sprievodca má rovnaké funkcie:

Kroky sú orientované vertikálne, z hora na dol.
K predošlému kroku sa môžete kedykoľvek vrátiť.
Nesprávne vyplnené dáta budú označené ak prejdete na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s nesprávne vyplnenými dátami budú označené.
Kontrolovať nesprávne dáta je možné kliknutím na Povinné nastavenia.
Dokončiť sa zobrazí až po korektnom vyplnení všetkých dát.

fs_getting_to_know_web_console_wizard