Systémové požiadavky

Pre bezproblémový chod ESET Endpoint Security je potrebné splniť nasledujúce požiadavky na hardvér a softvér:

Podporované procesory:

• 32-bit (x86) alebo 64-bit (x64) procesor, 1 GHz alebo vyššie (Poznámka 1)

Operačné systémy: Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3 32-bit/XP SP2 64-bit

• Operačný  systém a požadovaný service pack podporovaný inštalovanou verziou produktu ESET
• Splnené systémové požiadavky na operačný systém a iný softvér inštalovaný na počítači
• 0.3 GB voľnej systémovej pamäte (Poznámka 2)
• 1 GB voľnej diskovej pamäte  (Poznámka 3)
• Minimálne rozlíšenie monitoru  1024x768
• Internetové pripojenie alebo sieťové pripojenie na zabezpečenie produktových aktualizácií (Poznámka 4)

Aj keď je možné inštalovať a využívať produkt na systémoch, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, vopred odporúčame previesť užívateľské testovanie v nadväznosti na požiadavky na výkon.

Poznámka:

(1): Pre Windows XP operačný systém, minimálne požiadavky na rýchlosť procesoru môžu byť nižšie.
(2): Program môže spotrebovať viac systémovej pamäť, v prípade ťažko infikovaného počítača ak by táto nebola využívaná, alebo v prípade importovania veľkého objemu dát do programu (napr. URL white listy).
(3): Disková pamäť potrebná na stiahnutie inštalačného súboru, na inštaláciu programu, a na uloženie kópie inštalačného súboru v programových dátach, ako aj pre zálohy programových aktualizácií na podporu funkcie Rollback. Program môže mať väčšie požiadavky na diskovú pamäť pri odlišných nastaveniach (v prípade ukladania viacerých verzií zálohovania produktových aktualizácií, výpisov pamäte, alebo v prípade ukladania nadmerného počtu log záznamov), alebo na infikovanom počítači (napríklad v dôsledku využívania funkcie karantény). Odporúčame zachovať dostatočne voľnú diskovú pamäť za účelom aktualizácie operačného systému, ako aj pre aktualizáciu samotného programu ESET.
(4) Aj keď sa to neodporúča, program je možné aktualizovať aj manuálne z vymeniteľného média.